Door tijdig in te spelen op risico's kan er veel beperkt...

....of zelfs voorkomen worden.

Door te investeren in bewustwording, gedragsverandering en het continu

stimuleren van niet alleen medewerkers, maar ook managers die een belangrijke

voorbeeldfunctie hebben, kan er een gezonde beweging ontstaan. Een goed

voorbeeld doet volgen!

De vitaliteit binnen een organisatie wordt in kaart gebracht...

...en daar waar nodig gestimuleerd en verhoogd.

Iedere doelgroep of individu heeft z'n eigen behoeftes en aandachtspunten;

door programma's op maat wordt hier op de juiste manier aandacht aan besteed.

Omdat de theorie en werkvormen herkenbaar zijn en aansluiten bij de specifieke behoeftes

en uitdagingen, kunnen kennis en tools op een effectieve manier

door de deelnemer aangeleerd worden en zal reflecteren makkelijker gaan.

De wijze waarop ik mijn programma's aanbied...

...is inspirerend, dynamisch, vertrouwd en sfeervol.

Voor bedrijven kan ik meerdaagse trainingen aanbieden – al dan niet in-company

– of coaching on the job. Is de hulpvraag complexer en is er meer nodig?

Dan werk ik aanvullend samen met andere ervaren trainers van

www.trainerscollectiefnederland.nl, zodat kwaliteit gewaarborgd blijft.

Duurzame inzetbaarheid creëren doe je samen!